زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 5

کلبه کوچک ما تولیدی بزرگی بود.

کلبه ما مثل مجتمع ای از کارخانه های متعدد بود. در این کلبه کوچک کار ریسندگی و بافندگی و کارخانه شیر و…. بود من خوشحالم که چنین والدین  سودمند برای کشورم داشتم.چون از حاصل دسترنج آنها عده زیادی از هموطنانم استفاده میکردند..
او با ریسیدن پشم گوسفندان انواع نخ ها را درست میکرد.

24 spinning
او نخ ها را رنگ های مختلف میزد.

24 natural-dying
او از این نخ ها جاجیم درست میکرد که هم بعنوان پتو و یا فرش استفاده میشد.

24 coarse blanket
او خورجین هایی درست میکرد که روی اسب و خر قرار میدادند.برای موتورسیکلت هم استفاده میشد.

24 saddlebags

او انواع کیف و دستکشدرست میکرد.

24 turba

24 bag

24 shoulder bag

24 gloves

او گونی های پشمی درست میکرد که برای اهداف مختلف استفاده میشد.

او انواع پارچه ها را برای چوپانان جهت استفاده در هوای گرم و سرد درست میکرد.

24 different kinds of cloth

24 different clothes

او تقریبا همه چیز هایی که خوانواده ما لازم داشت درست میکرد.
او از شیر ماست درست میکرد.

29 yogurt

او با ماشین دستی ساده از ماست کره درست میکرد.

29 hand machine

29 butter
مایه ای که بعد از کره گرفتن از ماست باقی میماند دوغ نام داشت. ما آن را برای نوشیدن و یا درست کردن آش استفاده میکردیم.

29 whey
او گاهی آنقدر دوغ را میجوشاند تا سفت میشد.او آنرا توی آفتاب خشک میکرد تا کشک درست شود.کشک برای درست کردن سوپ و چیز های دیگر استفاده میشد.

29 Kashk
او به آسانی از شیر پنیر درست میکرد.

29 cheese
او پس از گرفتن پنیر آبی که از پنیر باقی میماند را میجوشانید. بین ترتیب او ماده دیگری بنام لور از آن بدست می اورد.لور شبیه پنیر بود اما طعم آن فرق داشت.

29 loor
پس از گرفتن لور او مایعی که از لور میماند را میجوشانید.او ان را آنقدر میجوشانید تا جامد میشد.آنرا قرهقوروت مینامیدند. قره قوروت برای طمع دادن به غذا ها استفاده میشد.آن پر از کلسییم بود

29 ma7941

برای دسترسی به سایر قسمتهای این زندگینامه لطفاً روی صفحات زیر کلیک فرمایید.

زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 1    ص 2     ص 3    ص 4    ص 6    ص7    ص8    ص9    ص10    ص 11    ص 12    ص 13    ص 14  

   ص 15    ص 16    ص 17    ص 18    ص 19    ص 20    ص 21    ص 22    ص 23    ص 24    ص 25    ص 26    ص 27

نظر دهید

*

code