زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 3

روستای ما

40 دوستای مهدی آباد

جالب است بگویم که روستای مهدی آباد روستای زمستانی ما بود.در طی تابستان به ییلاق مان در منطقه دودانگه که در 130 کیلومتری مهدی آباد قرار داشت میرفتیم.ما  در پاییزیا دوباره به مهدی آباد یا به هر روستای دیگری که مناسب بود بر میگشتیم.

طبیعت مهدی آباد در زمان کودکی من

گرچه اکنون در مهدی آباد حتی یک متر مربع مرتع وجود ندارد، اما در آن روزها این روستا بوسیله جند کیلو متر مربع چراگاه احاطه شده بود. آن بعنوان منابع طبیعی در نظر گرفته شده بود.بخشهایی از آن شورزار بود و پوشیده از گیاه سازیل بود.سازیل بوته ای خارپشت مانند بود. آن یک متر ارتفاع داشت و هیچ حیوانی آنرا نمیخوردد

28 Sazils

در بخشهای زیادی از این مرتع زیر سازیل ها علفی بومی به نام شور وجود داشت. گیاه شور شبیه کاکتوس بدون خار بود. اما این کاکتوس های مینیاتوری دارای برگهای فراوانی بشکل کپسولهای باریک و بلند بودند

28 mushroom plant

هوا همیشه ابری و زمین پوشیده از علف بود .

شبنم های صبحگاهی پاهای آدم را می شستند .

28 dew on grass
همیشه باران می بارید .
28 rain

انواع گیاهان وحشی با نامهای بومی پیلم ، چماز ، کنگل ،زرد تی تی ، لاله وحشی و… همه جا خودنمایی میکردند .

زیر هر بوته ای خرگوش بود .

28 rabbit

بوته های انار وحشی بیشمار بودند .

28 pomegranate

لانه های پرندگان همه جا دیده می شد

28 bird nest

همه جا پر از پروانه بود .

28 flying butterfly

لارو حشرات همه جا بودند اما برای مبارزه با آنها هیچ نوع سمی لازم نبود چون پرندگان آنقدر زیاد بودند که همه آنها را می خوردند .

28 worm

درختان گز نیز فراوان یافت میشدند .

28 Tamarisk

در اطراف این روستا پر از برکه هایی بود که از آب باران و یا طغیان رودخانه ها تشکیل میشد .

28 marsh

درون این مردابها پر از شقایق بود .

28 water lily

این برکه ها پر از ماهی، قورباغه، مار، لاکپشت و سایر آبزیان بودند .

28 holding turtle

همه جا پر از انواع بسیاری از پرندگان مهاجر و بومی بودد.صدای غازهای مهاجر و سایر پرندگان گوش فلک را کر می کرد .

28 Geese

شب ها با شکوه و پر ستاره بودند .

28 stary night sky

صدای غورباقه ها هرگز قطع نمیشد.

28 frog

اگر شما بدقت به اطراف نگاه میکردید شما ملاحظه میکردید که:

علف ها از انرزی نور خورشید و مواد معدنی موجود در خاک استفاده میکردند.

شته ها شیره علف ها را میخوردند.

27 aphids

کفشدوزک ها شته ها را میخوردند.

غورباغه ها کفشدوزک ها را میخوردند.

27 frog eatings ladybugs

مار ها غورباغه ها را میخوردند.

27 snake swallowing a frog

اردک ها هم غورباغه ها را میخوردند.

27 duck eating the frog
عقاب ها هم مار هار ها و هم اردک ها را میخوردند.

27 eagle eating a snake

27 Eagle hunted a duck
زنبو ها دایم در حال جمع اوری گرده ها و شهد گل بودند.

27 Honey-Bee

ملخ ها علف را میخوردند

27 grass_main_1493766a

مورچه ها در حال جمع آوری غذا بودند.

27 ant and grain seed
هزار پایان با پا های بیشمارشان در حال رزه رفتن بودند.

27 centipede

برای من و بچه های دیگر ، این طبیعت بهشتی بود که در آن بازی می کردیم .

28 plying

 

 

 

 

 

 

 

برای دسترسی به سایر قسمتهای این زندگینامه لطفاً روی صفحات زیر کلیک فرمایید.

زندگینامه مصطفی پورسینا صفحه 1    ص 2     ص 3    ص 4    ص 6    ص7    ص8    ص9    ص10    ص 11    ص 12    ص 13    ص 14  

   ص 15    ص 16    ص 17    ص 18    ص 19    ص 20    ص 21    ص 22    ص 23    ص 24    ص 25    ص 26    ص 27

نظر دهید

*

code