اهدای عضو

من مصطفی پورسینا در همینجا اعلام میکنم که در صورت مرگ مغزی همسرم و فرزندانم اجازه دارند اعضای بدنم را به هر کسی که نیاز دارتد اهدا کنند.آنها نباید در مورد ملیت، دین، زبان، نژاد و جنسیت دریافت کننده سوالی کنند. در صورت لزوم تمام اعضای بدنم را اهدا کنند. اگر هم چیزی برای دفن باقی نماند ، نگران نباشند چون خداوند میتواند هر جا که باشم مرا پیدا کند. حتی اگر آنها مرا هزاران قطعه کرده باشند. خداوند در روز قیامت دوباره مرا مونتاژ خواهد نمود.

One Comment

  1. امین محمدامینی

    دوست دارم ازوجودم اعضای بدنم دیگران استفاده کنند

نظر دهید

*

code