آرزو

 آرزو دارم ایران از لحاظ اقتصاد،امنیت و سایر امور، کشور اول منطقه شود.فکر میکنم یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف زبان انگلیسی است که من به سهم خودم تلاش میکنم تا برای همه ایرانیان چه در ایران و چه در هر جای جهان این زمینه را فراهم کنم البته با ایجاد سایتی بنام آموزش رایگان زبان انگلیسی از مصطفی پورسینا تلاشم را شروع کردم.
آرزوی دیگرم سفر به چند کشور خارجی در نقاط مختلف دنیا منجمله سفر زیارتی حج تمتح میباشد.

نظر دهید

*

code