افکار

ترجیح میدهم در مورد افکارم چیزی نگویم.در عوض از روش واژوگرافی ( این کلمه را از واژه هایی مانند سونوگرافی رادیوگرافی و ….اقتباس کردم) استفاده میکنم.در این روش معنی بعض از لغت ها را از دیدگاه خودم می گویم تا شما با برداشت خودتان به افکارم پی ببرید.

 واژوگرافی در مورد خودم

خشم: اگر کنترل نشود از بمب هسته ای هم خطرناکتر است.

محبت: میتواند هر دلی را فتح کند.
اعتیاد: دروازه سقوط همه جانبه هست
دشمن: مانند تابلو هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی هست که باعث مشوند ما مواظب خودمان هستیم.
ورزش و نرمش: از هر قرص اعصابی ما را آرامش واقعی میدهد.
دختر: غمخوار پدر و مادر
پسر: میتواند عصای دوران پیری پدر و مادر باشد
مرگ: پایان فیلم ناتمام زندگی
دول اروپا: مانند گله گرگ ها هستند و جمعی عمل میکنند.
امریکا: زور زیادش اخلاقش را فاسد کرد.
زن: نیمه مکمل مرد است.
مرد: نیمه مکمل زن است.
عشق: محبت بدون منطق و دلیل.
حسد: خود سوزی
کینه: بایگانی انتقام
انتقام: تکرار کار زشت طرف مقابل
بوسه: شوک دلپذیر
توبه: قول نشکن و بادوام
فوتبالیست: بچه دار دولت ها با دستمزد میلیاردی
کشتی گیران: چون پول زیاد نمیگیرند هنوز بامرامند
اعراب غیر ایرانی: بر ما تاختند و دزدیدند و بردند و بی ناموسی کردند اما هنوز دوقورت و نیمشون باقی هست.
سیاستمدار: اکثرا” کسی هست که معتقد هست همه باید دروغش را باور کنند.همیشه حق با همفکرانش هست. هر کاری که جناح مقابلش کند مردود است و یا ناچارا از آن ذکری نشود. تمام سرنوشت و آینده کشورش به حیات او گره خورده.دشمن داخلی اش از دشمن خارجی خطرناکت است.
مازندران: باغ ایران
دریای مازندران: استخر ایران
جنگل های مازندران: پارک و بوستان ایران
یارانه: انرژی هسته ای حق مسلم ماست
ایران: هم شکل گربه اما شیر صفت
مادر: درختی که همه خانواده در سایه او در آرامش هستند
قمار: مانند آب شوری هست که هر چه بیشتر بخوری تشنه تر میشوی و سرانجام منجر به مرگت میشود
خواهر: اولین هدف تعصب برادر
بانک: نزولخوار قانونی
چک: یادداشتی بر روی یخ
بدهکار شما: از دیدار شما بیزار است
ضامن شما: همه شب برای سلامتی و طول عمرتان دعا میکند
شب: گوشه ای از بهشت
غم: خوراکی ای مضر که با همه ی عقل و هوشمان اونو میخوریم
آرزو: دوپینگ بشربرای رسیدن به هدف
نا امیدی: وسیله ای موثر برای شکست
نزول: نابود کننده اقتصاد
گناه: مانند کاشت علف هرز در باخود میباشد
ثواب: مانند حساب پس انداز است که به ما برگردانده میشود.
رپ: در موسیقی مانند شعر نو ادبیات هست گرچه نیمای آنرا نمیشناسم
شهادت دروغ: عین ارتکاب به آن عمل ست
سربازی: مقدس ترین کار
راننده: حامل شیشه عمر سرنشینان
مادر خانم: رقیب مادر در جایگزینی
عیادت: اگر برای ابراز همکاری مالی و روحی باشد عالی وگرنه مزاحمت است
زیرمیزی: دزدی قرن جدید
پرخوری: مانند ریختن غذا در آشغالدانی هست
بلوف: مانند باد کردن بادکنک است بلاخره میترکد
زندان: دانشگاهی که اکثریت آنرا آدمای بد اندیش تشکیل میدهند
آشتی: پاره کردن سند کینه
ظلم: کاشتن کینه و نفرت و انتقام در در مظلوم
ظالم: در حال خودسوزی هست
مظلوم: منبع کینه و نفرت و انتقام
احترام به والدین:آموزش فرزندانمان جهت رفتار آینده آنها با ما
فحش: شلیک تهدید آمیز و ترسناک با گلوله مشقی
ازدواج: جفتی که پس از سالها تک بودن جور شدند
تنبلی: منبع همه مشکلات
جنگ: خودسوزی
دفاع: آتش نشانی

نظر دهید

*

code