متن سنگ قبر برای همسر

باورم نیست كه دیگر نشـنوم آواي تو

يــا نبـينم روی مـاه و قامت رعـنـاي تو

سالها سنگ صبورم بودي و هم صحبتم

بي تو رنگ يأس دارد منزل و مأواي تو

…………………

خدا آن مهربان ما كجا رفت

ز حال ما نشد آگه چـرا رفت

هزاران سعي كـردم تا بمـاند

ولي كاري نشد تيرم خطا رفت

…………………

 

بنویسید بعد مرگم روی سنگ
با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ
اینکه اینجا خفته در این گور سرد
بودنش را هیچ کس باور نکرد

…………………

 

دیدی ای دل که خزان با گل و گلزار چه کرد
تیغ طوفان بلا با گل بی خار چه کرد
شعله شمع به آرامی و مظلومی سوخت
داغ آن با دل پروانه بی یار چه کرد

…………………

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی

چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی

تو که آتشکده‌ی عشق و محبت بودی
چه بلا رفت که خاکستر خاموش شدی

 

…………………

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

کاهش جان تو من دارم و می دانم
که تو از دوری خورشید چه ها می بینی

…………………

 

چه خوش باشد در این دنیای فانی
به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ
نماند جز نکونامی نشانی

…………………

 

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد
داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد

آهی که به یادت ز دل زار بر آمد
از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

…………………

 

آتش هجران تو همچون سپندم می کند
پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو
تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

…………………

 

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست
پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا
بهشت جاودانی منزل اوست

…………………

 

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست
پیاپی عشق یزدان در دل اوست
خوشا آن کس که بعد ترک دنیا

بهشت جاودانی منزل اوست

…………………

 

در سوگ توام ناله ز عیوق گذر کرد
داغ تو، دل سوخته را سوخته تر کرد
آهی که به یادت ز دل زار بر آمد

از کوه گذر کرد و بر افلاک اثر کرد

 

…………………

متن سنگ قبر برای پدر

متن سنگ قبر برای مادر

متن سنگ قبر برای فرزند

متن سنگ قبر برای سایر عزیزان

متن سنگ قبر افراد مشهور ایرانی

متن سنگ قبر افراد مشهور خارجی

متن های عجیب بعضی از سنگ قبر ها

عناوین این صفحه: متن سنگ قبر برای همسر. شعر سنگ قبر برای همسر. اشعار روی سنگ قبر همسر. سنگ نوشته های سوزناک برای همسر. گنجینه ی بهترین شعرها همسر. متن خوب برای سنگ مزار همسر. شعر مناسب سنگ قبر همسر. برای سنگ مزار همسر. شعر نو برای سنگ قبر همسر. زیباترین اشعار سنگ قبر همسر. شعر در باره همسر برروی سنگ قبر همسر. شعر های زیبا برای روی سنگ قبر همسر. شعر سنگ قبر در وصف همسر. اشعار سنگ قبری همسر. اشعار زیبا در مورد همسر برای سنگ قبر همسر. شعر و متون روی قبر همسر. شعر غمگین برروی سنگ قبر همسر. متن های زیبای روی ســـنگ قبـــر همسر. شعر و متن زیبا برای تسلیت مرگ فوت درگذشت همسر. نوشته های سنگ قبر همسر. دوبیتی هایی برای روی سنگ قبر برای همسر. شعر کوتاه برای سنگ قبر همسر. شعر روی سنگ قبر در وصف مرگ همسر. اشعار و متن های روی سنگ قبر همسر. شعرهای زیبا بر روی سنگ قبر همسر. شعرهای مخصوص سنگ قبر همسر. شعر جالب روی سنگ قبر همسر. نوشته هاي روي سنگ قبر همسر. شعر بر روی سنگ قبر همسر. مطالب پیشنهادی برای شعر سنگ قبر همسر. شعر سنگ قبر همسر و همسر. شعر براي سنگ قبر همسر. نوشته های روی سنگ قبر همسر. نمونه نوشته و شعر سنگ قبر همسر. شعر زیبا برای روی سنگ قبر همسر. سنگ مزار همسر. اشعار و متون زیبا بر روی سنگ قبر همسر. اشعار کوتاه برای متن آگهی ترحیم همسر. متن سنگ نوشته های مزار همسر. متن یا شعر برای سنگ قبر همسر. متن روی سنگ قبر همسر. شعر سنگ قبر همسر. متن نوشته شده بر روی .سنگ همسر. شعر برای متن قبر همسر. متن جالب سنگ قبر همسر. متن متفاوت روی سنگ قبر همسر. اشعار روی سنگ قبر همسر شعر در مورد همسر برای سنگ قبر. متن برای نوشتن بر روی سنگ همسر . شعر برای نوشتن بر روی سنگ همسر . روی سنگ قبر همسر چی بنویسیم. شعر مناسب سنگ مزار همسر .انواع شعر سنگ قبر. انواع متن های روی سنگ قبر. متن شعر روی سنگ قبر. انواع متن سنگ قبر شعر سنگ مزار برای. شعر های سنگ مزار. متن مناسب سنگ قبر. نوشته سنگ قبر. اشعار سنگ قبری. شعر برای سنگ مزار. متن زيبا براي سنگ قبر. بهترین متن برای سنگ قبر. متن جالب روی سنگ قبر. زیباترین متن برای سنگ قبر. بهترین متن ها جهت سنگ قبر. متن های زیبا برای سنگ قبر. اشعار سنگ مزار. شعر سنگ قبر گوناگون.