متن سنگ قبر افراد مشهور ایرانی

سخنان بزرگان بر روي سنگ قبرشان

متن سنگ قبر پروين اعتصامي
آنكه خاك سيه اش بالين است
اختر چرخ ادب پروين است
گرچه تلخي از ايام نديد
هر چه خواهي سخنش شيرين است

………………….

 

متن سنگ قبر فروغ فرخزاد
من از نهايت شب حرف ميزنم
من از نهايت تاريكي
واز نهايت شب حرف مي زنم
اگر به خانه من آمدي براي من م
اي مهربان چراغ بيارو يك دريچه
كه از آن به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم

………………….

 

متن سنگ قبر فريدون مشيري
سفر تن را تا خاك تماشا كردي
سفر جان را از خاك به افلاك ببين
گر مرا مي جويي
سبزه ها را درياب با درختان بنشين

………………….

 

متن سنگ قبر فردين
بر تربت پاكت بنشينم غمناك
كوهي زهنر خفته بينم در خاك
از روح بزرگ هنريت فردين
شايد مددي به ما رسد از افلاك

………………….

 

متن سنگ قبر بابك بيات
سكوت سرشار از ناگفته هاست
متن سنگ قبر اشخاص مشهور

………………….

 

متن سنگ قبر منوچهر نوذري
زحق توفيق خدمت خواستم دل گفت پنهاني
چه توفيقي از اين بهتر كه خلقي را بخنداني

………………….

 

اینم از متن سنگ قبر صادق هدایت:

هذا قبر من جنی علیه ابوه و لم یجن علی احدٍ …

………………….

 

متن سنگ قبر کوروش کبیر

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی

میدانم خواهی آمد

من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

………………….

 

متن سنگ قبر حافظ

بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

………………….

متن سنگ قبر شاپور

قلبم پر جمعیت ترین شهر دنیاست……

………………….

 

متن سنگ قبر سهراب سپهری

به سراغ من اگر می آیید

نرم وآهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

………………….

 

متن سنگ قبر وینستون چرچیل

من برای ملاقات با خالقم آماده ام

اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست

………………….

 

متن سنگ قبر اسکندر مقدونی

اکنون گور او را بس است

آنکه جهان اورا کافی نبود

………………….

 

متن سنگ قبر نیوتن
ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود

خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید……

وهمه روشن شد

متن سنگ قبر لودولف کولن(ریاضی دان)

۳/۱۴۱۵۶۲۳۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳ ۸۴۶۲۶۳۳۸۶۲۲۷۹۰۸۸

………………….

 

متن سنگ قبر فرانک سیناترا(بازیگر و خواننده)

بهترین ها هنوز در راهند….

انسانهای بزرگ واقعا” بزرگند

متن سنگ قبر ویرجینیا وولف(نویسنده)

در برابرت خود را پر میکنم از فرار نکردن

ای مرگ

………………….

 

متن سنگ قبر خسرو شکیبایی

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد