چه چیزهایی باعث طول عمر میشوند؟

30 کمترین-امید-به-زندگی

شش گام به سوی سلامتی و عمر طولانی

انرزی لازم بدنتان را تامین کنید.

از لحاظ بدنی فعال باشید.

فکر تان را سالم کنید.

فکر و بدنتان را از سیگار و مشروبات الکلی دور کنید

روش زندگی سالم را پیشه کنید

بطور مداوم تحت مراقبت پزشکی باشید